Veleprodaje nafte
i naftnih derivata

Kompanija Eol Petrol d.o.o je nastala kao rezultat višegodišnjeg iskustva u polju veleprodaje nafte
i naftnih derivata, te kao kruna dosadašnjeg rada i karijere vlasnice kompanije.

Pioniri na domaćem tržištu

Eol Petrol d.o.o. je kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi veletrgovinom nafte i naftnih derivata na području cijele Bosne i Hercegovine. Kompaniju čini mladi tim pod vodstvom iskusnih stručnjaka koji posluju u ovom sektoru preko dvadeset godina.

Naš rad počinje 2009. godine, i od tog trenutka do danas, Eol Petrol, zajedno sa svojim partnerima, konstantno raste po svim ekonomskim parametrima. Čast nam je što se posljednjih pet godina nalazimo na listi 10 najvećih trgovaca naftnim derivatima u Bosni i Hercegovini uz konstantno usavršavanje poslovnih aktivnosti, standarda sigurnosti, kvaliteta i ulaganje u usavršavanje i razvoj menadžmenta kompanije.

O nama

Kao domaća kompanija i dio BH privrede najbolje razumijemo potrebe svojih partnera i nastojimo da budimo siguran oslonac i partner u poslovanju.

Menadžment

Menadžment Eol Petrola je posljednjih deset godina posvetio pronalasku optimalnog nivoa odnosa između cijene i kvalitete roba i usluga, razvijajući svoj biznis u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.

Misija

Distribucija naftnih derivata sa najvišim standardima kvalitete po najpovoljnijim uslovima koja vodi zadovoljenju poslovnih partnera i kolektiva kompanije, sa posebnim osvrtom na ekološku i društvenu odgovornost.

Vizija

Ostati poželjan poslovni partner, kako svojim kupcima i dobavljačima, tako i okolini u kojoj poslujemo uz poželjno konstantno povećanje tržišnog udjela i ulaganje u našu domovinu.

Ponuda

Nudimo sve vrste motornih ulja i aditiva Liqui Molly i drugih brendova za Vaše automobile i teretni program. Tu smo da pokažemo da je spoj poslovne tradicije i snage modernog poslovanja dobitna kombinacija.

Društvena odgovornost

Kao tim ekonomista i menadžera koji posluje u 21. stoljeću jasno nam je da ostvarivanje poslovnih rezultata nije dovoljno, i već deset godina doprinosimo poboljšanju socijalnog statusa raznih kategorija u našem društvu.

Ekološka odgovornost

Naša briga o životnoj sredini je sastavni dio naše poslovne politike. Sva vozila kojima vršimo transport robe odgovaraju svim ekološkim standardima.

O nama

Kao domaća kompanija i dio BH privrede najbolje razumijemo potrebe svojih partnera i nastojimo da budimo siguran oslonac i partner u poslovanju.

Menadžment

Menadžment Eol Petrola je posljednjih deset godina posvetio pronalasku optimalnog nivoa odnosa između cijene i kvalitete roba i usluga, razvijajući svoj biznis u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.

Misija

Distribucija naftnih derivata sa najvišim standardima kvalitete po najpovoljnijim uslovima koja vodi zadovoljenju poslovnih partnera i kolektiva kompanije, sa posebnim osvrtom na ekološku i društvenu odgovornost.

Vizija

Ostati poželjan poslovni partner, kako svojim kupcima i dobavljačima, tako i okolini u kojoj poslujemo uz poželjno konstantno povećanje tržišnog udjela i ulaganje u našu domovinu.

Ponuda

Nudimo sve vrste motornih ulja i aditiva Liqui Molly i drugih brendova za Vaše automobile i teretni program. Tu smo da pokažemo da je spoj poslovne tradicije i snage modernog poslovanja dobitna kombinacija.

Društvena odgovornost

Kao tim ekonomista i menadžera koji posluje u 21. stoljeću jasno nam je da ostvarivanje poslovnih rezultata nije dovoljno, i već deset godina doprinosimo poboljšanju socijalnog statusa raznih kategorija u našem društvu.

Ekološka odgovornost

Naša briga o životnoj sredini je sastavni dio naše poslovne politike. Sva vozila kojima vršimo transport robe odgovaraju svim ekološkim standardima.

Proizvodi

Motorna goriva. Bitumen i mazut.

Prijevoz

Eol Petrol d.o.o. Sarajevo radi prijevoze motornih goriva, bitumena i mazuta.

Sve autocisterne su opremljene najsavremenijom opremom za eko-utovar naftnih derivata u skladu sa standardima EU i elektronskim brojilima. Kapacitet nosivosti autocisterni je od 8.000 litara do 26.000 litara i 26.000 kg. Stručno osoblje koordinira logistikom i promptno reaguje na Vaše zahtjeve.

Naš rad je usmjeren ka postavljanju novih vrijednosti.