Crni derivati

U užem (tehničkom) smislu, bitumen je naziv za asfaltni bitumen, crnu, ljepljivu, čvrstu ili polučvrstu masu koja se sastoji od ugljikovodika i njihovih nemetalnih derivata; topljiva je u ugljikovom disulfidu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. Tehnički bitumen dobiva se kao ostatak destilacije ili rafinacije nafte ili je pak proizvod obrde naftnih derivata. Najveći se dio bitumena troši u cestogradnji za pravljenje asfaltnih puteva, aerodromskih pista i pločnika (cestovni bitumen) te u građevinarstvu za hidroizolaciju (temelja, zidova, krovova), oblaganje kanala hidroobjekata i drugo.

 1. CESTOVNI BITUMEN

  Cestovni bitumen (konvencionalni i polimerno modifikovani bitumeni) koristi se u gradnji puteva, kao vezivno sredstvo kamenih agregata u proizvodnji asfalta ili kao sirovina za proizvodnju bitumenskih emulzija.

 • Bitumen 20/30
 • Bitumen 35/50
 • Bitumen 50/70
 • Bitumen 70/100
 • Bitumen 160/220
 • PmB 45/80-65
 1. INDUSTRIJSKI BITUMEN

  Industrijski bitumen koristi se u proizvodnji izolacionih materijala koji se koriste u građevinarstvu.

 • Bitumen 85/25
 • Bitumen B-85/40
 • Bitumen 95/35
 • Bitumen 105/25
 1. LOŽ ULJE srednje LUS (do 1% sumpora)

  Gorivo koje se primjenjuje za izvore toplote u industriji i energetskim postrojenjima s mogućnosti predgrijavanja pri prijenosu, skladištenju i upotrebi.

 2. PETROL KOKS

Kontakt osoba za bitumen: Dino Pašović.