Kompanija koja posluje u modernom društvu svjesna je svoje odgovornost prema zajednici te smatramo da uspješno poslovanje ne može biti održivo ukoliko je društvo u kojem posluje u gubitku. Društvena odgovornost naše je strateško opredjeljenje.

Naše poslovanje i stvaranje vrijednosti za krajnji cilj ima stvaranje vrijednosti za pojedince ali i za zajednicu u kojoj poslujemo. Vjerujemo da naš uspjeh, koji dijelimo sa svojim uposlenicima, trebamo podijeliti i sa zajednicom bez čije podrške naša kompanije ne bi mogla ostvariti ovako zavidne rezultate.

Kroz naše dosadašnje djelovanje smatramo da smo odgovorili na sve zahtjeve moderne društveno odgovorne kompanije, bilo da je riječ o izgradnji povjerenja, poticanju promjena, transparentnosti poslovanja, izgradnja reputacije kompanije.

Svi našu uposlenici svjesni su da je imperativ našeg poslovanja da se ispravno posluje na svim nivoima i segmentima, bilo da je riječ o odnosu sa klijentima, odnosima unutar kompanije, do poštivanja zakona. Veoma smo svjesni problema zajednice u kojoj poslujemo te smatramo da smo dužni odgovoriti na zahtjeve i potrebe, kako pojedinaca, tako i zajednice.

Od samog osnivanja kompanije, ulažemo u mlade nade ove zemlje i svake godine putem stipendija pomažemo učenicima i studentima u njihovom školovanju.
Sa velikim ponosom ističemo činjenicu da se rado odazivamo na humanitarne akcije liječenja naših sugrađana.

Eol petrol d.o.o. podstiče razvoj kulture, umjetnosti, sporta, obrazovanja, očuvanje životne sredine… U fokusu naših aktivnosti su najranjivije kategorije društva, a posebno naši najmlađi. Posebnu pažnju posvećujemo učestvovanju u humanitarnim akcijama i aktivnostma.

Nastojimo da se pokažemo kao poželjan „komšija“ i da odgovorimo na što veći broj zahtjeva koji se stavljaju pred nas, a odnose se na pomoć zajednici u kojoj poslujemo. I dalje ostajemo otvoreni za svaku saradnju koja u skladu sa vrijednostima naše kompanije.

Neki od projekata na koje smo ponosni u protekloj 2019. godini su:

  • Donacija za Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju „DAJTE NAM ŠANSU“
  • Novogodišnje čestitke SOS
  • Sponzorstvo MNK„BUBAMARA“ Cazin
  • Donacija – KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA ,,DRINA” GORAŽDE
  • Donacija – SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH, za potrebe organizacije Međunarodnog otvorenog prvenstva i XVI sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize
  • Generalni sponzor HK Medvjedi Sarajevo
  • Sponzor Hokejaškog saveza Bosne i Hercegovine
  • Tim volontera u organizaciji Omladinskog Film Festivala