Prijevoz

Eol Petrol d.o.o. Sarajevo radi prijevoze motornih goriva, bitumena i mazuta.

Sve autocisterne su opremljene najsavremenijom opremom za eko-utovar naftnih derivata u skladu sa standardima EU i elektronskim brojilima. Kapacitet nosivosti autocisterni je od 5.000 litara do 37.000 litara i 26.000 kg. Stručno osoblje koordinira logistikom i promptno reaguje na Vaše zahtjeve.