Konkurs za prijem u radni odnos:

1. Poslovođa na benzinskoj pumpi u Istočnom Novom Sarajevu m/ž, jedan izvršilac.
   Pogledajte kompletan konkurs na linku:

    > Oglas – Poslovođa na benzinskoj pumpi 

 

2. Radnik na benzinskoj pumpi u Istočnom Novom Sarajevu m/ž, šest izvršilaca.
    Pogledajte kompletan konkurs na linku:

     > Oglas – Radnik na benzinskoj pumpi